Učna pomoč pri pripravi bilance, izkaza denarnega toka itd.

  • Datum objave 01.01.0001 00:00
  • Oglas poteče: 25.07.2020 14:35
  • Možnost menjave: NE

Učna pomoč pri pripravi bilance, izkaza denarnega toka itd.

PODARIM
V Šoli TOČKA PRELOMA se lahko naučite pripraviti bilanco stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnega toka po posredni metodi, izkaz gibanja kapitala, izkaz vesobegajočega donosa, izkaz bilančnega dobička, izračun točke preloma oziroma praga rentabilnosti, izračun in razlago kazalnikov finančnega poslovanja po Slovenskem računovodskem standardu 29 in podobne umetelnosti. Pošljite povpraševanje na 'tockapreloma@gmail.com'. Pravilna rešitev = odličnost + ugodna cena + zabavno učenje x prepričajte se, ali je to mogoče = Šola TOČKA PRELOMA