Šola TOČKA PRELOMA - več kot inštrukcije!

Uporabnik že: 24.09.2017 00:53

Oglasi uporabnika

 • 7 €

  Pomoč pri študiju predmeta Statistična analiza

  Statistična analiza, Statistika 2, Statistično sklepanje, Multivariatne statistične metode so predmeti, ki jih prav tako poučujemo in utrjujemo v Šoli TOČKA PRELOMA. Pošljite povpraševanje na 'tocakpreloma@gmail.com'. Pravilna rešitev = odličnost + ugodna cena + zabavno učenje x prepričajte se, ali je to mogoče = Šola TOČKA PRELOMA Posamično poučevanje gospodarskih predmetov visokošoslke zahtevnosti (poučevanje, mentorstvo, vaje, inštrukcije)

  Drugo
 • 7 €

  Inštrukcije finančnega in poslovodnega računovodstva

  V Šoli TOČKA PRELOMA ste lahko deležni odličnih inštrukcij finančnega in poslovodnega računovodstva. Pošljite povpraševanje na 'tockapreloma@gmail.com'. Pravilna rešitev = odličnost + ugodna cena + zabavno učenje x prepričajte se, ali je to mogoče = Šola TOČKA PRELOMA Posamično poučevanje gospodarskih predmetov visokošolske zahtevnosti (poučevanje, mentorstvo, vaje, inštrukcije)

  Drugo
 • 7 €

  Učna pomoč pri pripravi bilance, izkaza denarnega toka itd.

  V Šoli TOČKA PRELOMA se lahko naučite pripraviti bilanco stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnega toka po posredni metodi, izkaz gibanja kapitala, izkaz vesobegajočega donosa, izkaz bilančnega dobička, izračun točke preloma oziroma praga rentabilnosti, izračun in razlago kazalnikov finančnega poslovanja po Slovenskem računovodskem standardu 29 in podobne umetelnosti. Pošljite povpraševanje na 'tockapreloma@gmail.com'. Pravilna rešitev = odličnost + ugodna cena + zabavno učenje x prepričajte se, ali je to mogoče = Šola TOČKA PRELOMA

  Drugo
 • 7 €

  Učna pomoč pri analizi finančnega poslovanja podjetja

  Analizo finančnega poslovanja podjetja lahko naredite sami, lahko pa vam pri tem pomaga Šola TOČKA PRELOMA. Pošljite povpraševanje na 'tockapreloma@gmail.com'. Pravilna rešitev = odličnost + ugodna cena + zabavno učenje x prepričajte se, ali je to mogoče = Šola TOČKA PRELOMA Posamično poučevanje gospodarskih predmetov visokošolske zahtevnosti (poučevanje, vaje, mentorstvo, inštrukcije)

  Drugo
 • 7 €

  Pomoč pri pripravi poslovnega načrta

  Poslovni načrt lahko naredite sami, lahko pa vam pri tem pomaga Šola TOČKA PRELOMA. Pošljite povpraševanje na 'tockapreloma@gmail.com'. Pravilna rešitev = odličnost + ugodna cena + zabavno učenje x prepričajte se, ali je to mogoče = Šola TOČKA PRELOMA Posamično poučevanje gospodarskih predmetov visokošolske zahtevnosti (poučevanje, vaje, mentorstvo, inštrukcije)

  Drugo
 • 7 €

  Pomoč pri sprotnem učenju

  V Šoli TOČKA PRELOMA nudi pomoč pri učenju visokošolskih predmetov, kot so: Finančno in poslovodno računovodstvo, Statistična analiza, Analiza poslovanja, Mikroekonomija, Ekonomika podjetij in zavodov ... Povpraševanje pošljite na 'tockapreloma@gmail.com'.

  Drugo
 • 0 €

  Nagradno vprašanje za učno srečanje

  Vprašanje glasi: Kakšne barve je muc, ki išče kontakt za inštrukcije pri Šoli TOČKA PRELOMA? Odgovor, ki ga najdete na fb strani Šole TOČKA PRELOMA, pošljite na 'tockapreloma@gmail.com'. Prvih 10 pravilnih odgovorov prejme 3-urno brezplačno učno srečanje iz predmeta, ki ga poučuje Šola TOČKA PRELOMA, do konca študijskega leta 2018/2019! https://www.facebook.com/tockapreloma

  Drugo